Xuyên đêm ngăn chặn người vượt chốt phòng dịch ở biên giới Việt-Lào

Biên phòng Quảng Trị giải thích cho người dân việc cấm xuất nhập cảnh để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Biên phòng Quảng Trị giải thích cho người dân việc cấm xuất nhập cảnh để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Biên phòng Quảng Trị giải thích cho người dân việc cấm xuất nhập cảnh để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top