Xưởng gỗ bốc cháy giữa trưa, người dân tán loạn bỏ chạy

Lên top