Xung đột vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ: “Là chuyện của một thương hiệu quốc gia”

Lưu Trọng Văn (ngoài cùng, bên trái) trong thời gian thiền định cùng Đặng Lê Nguyên Vũ đang chia sẻ cùng nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: T.L.
Lưu Trọng Văn (ngoài cùng, bên trái) trong thời gian thiền định cùng Đặng Lê Nguyên Vũ đang chia sẻ cùng nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: T.L.
Lưu Trọng Văn (ngoài cùng, bên trái) trong thời gian thiền định cùng Đặng Lê Nguyên Vũ đang chia sẻ cùng nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: T.L.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top