Xung đột, tranh chấp đất rừng ở Đắk Nông

Tại các dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông thường xuyên xảy ra cảnh người dân lấn chiếm, sang nhượng, tranh chấp đất rừng, gây mất an ninh trật tự địa phương. 
Ảnh: Phan Tuấn
Tại các dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông thường xuyên xảy ra cảnh người dân lấn chiếm, sang nhượng, tranh chấp đất rừng, gây mất an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Tại các dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông thường xuyên xảy ra cảnh người dân lấn chiếm, sang nhượng, tranh chấp đất rừng, gây mất an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top