Xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Động lực nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới

TPHCM có mật độ tập trung các tổ chức tài chính trên địa bàn cao nhất so với cả nước. Ảnh: S.G
TPHCM có mật độ tập trung các tổ chức tài chính trên địa bàn cao nhất so với cả nước. Ảnh: S.G
TPHCM có mật độ tập trung các tổ chức tài chính trên địa bàn cao nhất so với cả nước. Ảnh: S.G
Lên top