Xúc tiến xây dựng đường vành đai V vùng Thủ đô

Thái Nguyên: Đề nghị hỗ trợ 950 tỉ làm đường vành đai V vùng Thủ đô. Ảnh GT
Thái Nguyên: Đề nghị hỗ trợ 950 tỉ làm đường vành đai V vùng Thủ đô. Ảnh GT
Thái Nguyên: Đề nghị hỗ trợ 950 tỉ làm đường vành đai V vùng Thủ đô. Ảnh GT
Lên top