Xúc động nén tâm hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Gạc Ma

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ công đoàn Khánh Hòa dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma nhân kỉ niệm này thương binh liệt sĩ 27.7. Ảnh: P.L
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ công đoàn Khánh Hòa dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma nhân kỉ niệm này thương binh liệt sĩ 27.7. Ảnh: P.L
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ công đoàn Khánh Hòa dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma nhân kỉ niệm này thương binh liệt sĩ 27.7. Ảnh: P.L
Lên top