Xúc động hình ảnh học sinh miền núi khai giảng năm học mới

Các em học sinh ở huyện miền núi Đắk Glei khai giảng năm học mới qua màn hình tivi. Ảnh TA
Các em học sinh ở huyện miền núi Đắk Glei khai giảng năm học mới qua màn hình tivi. Ảnh TA
Các em học sinh ở huyện miền núi Đắk Glei khai giảng năm học mới qua màn hình tivi. Ảnh TA
Lên top