Xúc động hình ảnh cô-trò tạm biệt nhau giờ tan trường

Tan tường, lãnh đạo nhà trường và học sinh chào tạm biệt nhau. Ảnh: B.T
Tan tường, lãnh đạo nhà trường và học sinh chào tạm biệt nhau. Ảnh: B.T
Tan tường, lãnh đạo nhà trường và học sinh chào tạm biệt nhau. Ảnh: B.T
Lên top