Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma