Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma