Xuất lộ một số hiện vật kim loại tại bãi cọc Bạch Đằng Hải Phòng

Hố cọc H2, nơi nhóm nghiên cứu phát hiện hiện vật kim loại. Ảnh ĐL
Hố cọc H2, nơi nhóm nghiên cứu phát hiện hiện vật kim loại. Ảnh ĐL
Hố cọc H2, nơi nhóm nghiên cứu phát hiện hiện vật kim loại. Ảnh ĐL
Lên top