Xuất khẩu lao động: Một số thị trường đã mở cửa với lao động Việt Nam

Các sinh viên ngành Điều dưỡng tại Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại thị trường Nhật Bản. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Các sinh viên ngành Điều dưỡng tại Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: Hải Nguyễn
Các sinh viên ngành Điều dưỡng tại Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top