Xuất khẩu lao động cầm cự chờ ngày mở lại

Hoạt động xuất khẩu lao động gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh minh họa).Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước
Hoạt động xuất khẩu lao động gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh minh họa).Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước
Hoạt động xuất khẩu lao động gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (ảnh minh họa).Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước
Lên top