Xuất hiện vùng áp thấp diễn biến phức tạp "đe doạ" Biển Đông

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp chiều 30.6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp chiều 30.6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp chiều 30.6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top