Xuất hiện vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: www.nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: www.nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: www.nchmf.gov.vn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top