Xuất hiện “vệt dầu loang” bất thường trên cao tốc 34.000 tỷ đồng

Vệt dầu xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng  - Quảng Ngãi
Vệt dầu xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Vệt dầu xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Lên top