Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuất hiện trên biển Đông cơn bão số 11 giật cấp 13 - bão Khanun

Vị trí và hướng đi của bão Khanun. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Khanun. Ảnh: NCHMF