Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt

Lên top