Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên tại Hải Phòng

Cơ quan chức năng khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, phòng dịch cúm A/H5N6.
Cơ quan chức năng khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, phòng dịch cúm A/H5N6.
Cơ quan chức năng khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, phòng dịch cúm A/H5N6.
Lên top