Xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ở các huyện phía Tây Nghệ An

Điểm sạt lở tại xã địa phận xã Châu Kim (huyện Quế Phong) . Ảnh:CTV
Điểm sạt lở tại xã địa phận xã Châu Kim (huyện Quế Phong) . Ảnh:CTV
Điểm sạt lở tại xã địa phận xã Châu Kim (huyện Quế Phong) . Ảnh:CTV
Lên top