Xuất hiện người nước ngoài đến Đà Nẵng "hành nghề" ăn xin

Nam thanh niên người nước ngoài (áo đen) ăn xin trá hình ở Đà Nẵng. Ảnh: ĐN
Nam thanh niên người nước ngoài (áo đen) ăn xin trá hình ở Đà Nẵng. Ảnh: ĐN
Nam thanh niên người nước ngoài (áo đen) ăn xin trá hình ở Đà Nẵng. Ảnh: ĐN
Lên top