Xuất hiện "hố tử thần" ở Hà Nội

Xuất hiện "hố tử thần" sau khi người dân đào giếng. Ảnh: HL
Xuất hiện "hố tử thần" sau khi người dân đào giếng. Ảnh: HL
Xuất hiện "hố tử thần" sau khi người dân đào giếng. Ảnh: HL
Lên top