Bạc Liêu, Cà Mau:

Xuất hiện đối tượng mượn danh cơ quan Đảng, Nhà nước bán sách, đầu thu truyền hình

Công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định cơ quan này không giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân đi bán sách
Công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định cơ quan này không giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân đi bán sách
Công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định cơ quan này không giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân đi bán sách

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM