Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại Long Biên, Hà Nội dồn lực dập dịch

Các địa phương lập chốt kiểm tra, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng. Ảnh: PV
Các địa phương lập chốt kiểm tra, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng. Ảnh: PV
Các địa phương lập chốt kiểm tra, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng. Ảnh: PV
Lên top