Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại ĐBSCL

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi.
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi.
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top