Xuất hiện chùm ca dương tính SARS-CoV-2, Hải Phòng phong tỏa 3 khu vực

Phong tỏa Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn (Hải Phòng). Ảnh MD
Phong tỏa Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn (Hải Phòng). Ảnh MD
Phong tỏa Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn (Hải Phòng). Ảnh MD
Lên top