Xuất hiện ca nghi nhiễm, Bạc Liêu đề nghị xét nghiệm toàn bộ tân binh

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tiếp tục xét nghiệm sàng lọc thanh niên lên đường ngập ngũ Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tiếp tục xét nghiệm sàng lọc thanh niên lên đường ngập ngũ Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tiếp tục xét nghiệm sàng lọc thanh niên lên đường ngập ngũ Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top