Xuất hiện ca COVID-19, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6.5

Đo thân nhiệt học sinh đến trường ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Đo thân nhiệt học sinh đến trường ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Đo thân nhiệt học sinh đến trường ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top