Xuất hiện 5 ca F0, huyện "vùng xanh" Chương Mỹ cách ly y tế hơn 9.300 người

Chính quyền sở tại đã phong tỏa toàn bộ thôn Tân Mỹ sau khi ghi nhận các ca F0 tại đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Chính quyền sở tại đã phong tỏa toàn bộ thôn Tân Mỹ sau khi ghi nhận các ca F0 tại đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Chính quyền sở tại đã phong tỏa toàn bộ thôn Tân Mỹ sau khi ghi nhận các ca F0 tại đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top