Xuất hiện 3 ca COVID-19 trong cộng đồng, 1 xã ở Hà Tĩnh phải cách ly

Họp nhanh để thiết lập vùng chốt kiểm soát ở xã Cẩm Sơn. Ảnh: Nhật Thắng.
Họp nhanh để thiết lập vùng chốt kiểm soát ở xã Cẩm Sơn. Ảnh: Nhật Thắng.
Họp nhanh để thiết lập vùng chốt kiểm soát ở xã Cẩm Sơn. Ảnh: Nhật Thắng.
Lên top