"Xuất dữ liệu kẻ xâm hại trẻ em, người ta nhìn thấy cái mặt là tránh xa"

Bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top