Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuân về trên đảo tiền tiêu

Chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ chuẩn bị ăn tết.
Chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ chuẩn bị ăn tết.