Xuân biên tái - kỳ thú và lãng mạn đến bất ngờ!

Thiếu nữ Hà Nhì trong ngày Tết Cô Nhẹ Chà, ở Ngã ba biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lãng Quân.
Thiếu nữ Hà Nhì trong ngày Tết Cô Nhẹ Chà, ở Ngã ba biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lãng Quân.
Thiếu nữ Hà Nhì trong ngày Tết Cô Nhẹ Chà, ở Ngã ba biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lãng Quân.
Lên top