Xử phạt xe Tân Quang Dũng chở khách từ vùng dịch về nhưng không khai báo

Xe Tân Quang Dũng chở khách về từ vùng dịch đã trốn chốt kiểm tra y tế bằng cách di chuyển tuyến đường khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe Tân Quang Dũng chở khách về từ vùng dịch đã trốn chốt kiểm tra y tế bằng cách di chuyển tuyến đường khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe Tân Quang Dũng chở khách về từ vùng dịch đã trốn chốt kiểm tra y tế bằng cách di chuyển tuyến đường khác. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top