Xử phạt “tè” bậy nơi công cộng: Thực tế luôn có độ vênh với ý tưởng “bàn giấy”

Từ ngày 15.8, TPHCM sẽ ra quân xử phạt tè bậy nơi công cộng. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn về tính khả thi của việc xử phạt này.
Từ ngày 15.8, TPHCM sẽ ra quân xử phạt tè bậy nơi công cộng. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn về tính khả thi của việc xử phạt này.
Từ ngày 15.8, TPHCM sẽ ra quân xử phạt tè bậy nơi công cộng. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn về tính khả thi của việc xử phạt này.