Xử phạt tập đoàn đa cấp Liên Kết Việt họp 100 người giữa mùa COVID-19

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam tập trung đông người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thúy
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam tập trung đông người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thúy
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam tập trung đông người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thúy
Lên top