Xử phạt lái xe để rơi vật liệu xuống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình cho thấy lái xe để rơi tấm vật liệu lớn, nguy hiểm cho người đi đường.
Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình cho thấy lái xe để rơi tấm vật liệu lớn, nguy hiểm cho người đi đường.
Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình cho thấy lái xe để rơi tấm vật liệu lớn, nguy hiểm cho người đi đường.
Lên top