Xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi: Hiện thực hóa các điều cấm đã có

Nghị định này hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó. Đây là tin đáng mừng với cộng đồng người yêu động vật. Ảnh: Đinh Hoa.
Nghị định này hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó. Đây là tin đáng mừng với cộng đồng người yêu động vật. Ảnh: Đinh Hoa.
Nghị định này hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó. Đây là tin đáng mừng với cộng đồng người yêu động vật. Ảnh: Đinh Hoa.
Lên top