Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

Cơ quan chức năng và Cty đang tiến hành khai quật hệ thống cống ngầm của Cty TNHH AB Mauri Việt Nam
Cơ quan chức năng và Cty đang tiến hành khai quật hệ thống cống ngầm của Cty TNHH AB Mauri Việt Nam
Cơ quan chức năng và Cty đang tiến hành khai quật hệ thống cống ngầm của Cty TNHH AB Mauri Việt Nam
Lên top