Xử phạt chủ tịch xã và cán bộ tư pháp cùng khai thác cát lậu

Khu vực Suối Máu. Ảnh: CĐ.
Khu vực Suối Máu. Ảnh: CĐ.
Khu vực Suối Máu. Ảnh: CĐ.
Lên top