Xử phạt cá nhân đăng tin thất thiệt "Hải Phòng ép khách đi cáp treo"

Tài khoản đăng tin sai sự thật về phà Gót giảm chuyến để ép khách đi cáp treo bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Ảnh ĐL
Tài khoản đăng tin sai sự thật về phà Gót giảm chuyến để ép khách đi cáp treo bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Ảnh ĐL
Tài khoản đăng tin sai sự thật về phà Gót giảm chuyến để ép khách đi cáp treo bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Ảnh ĐL
Lên top