Xử nghiêm nhóm nữ sinh tụ tập đánh nhau khi đang thực hiện cách ly xã hội

Nhóm nữ sinh tập trung đông đánh nhau trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Nhóm nữ sinh tập trung đông đánh nhau trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Nhóm nữ sinh tập trung đông đánh nhau trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Lên top