Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Xử nghiêm các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò” sẽ bị xử lý nghiêm.
Các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò” sẽ bị xử lý nghiêm.
Các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò” sẽ bị xử lý nghiêm.
Lên top