Xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát: Cả nước có 855 xe bị đình chỉ khai thác tuyến

Xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: QĐND
Xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: QĐND
Xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: QĐND

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM