Xử lý triệt để tình trạng đe dọa đòi nợ cho vay qua App: Nhờ công đoàn, cuộc sống công nhân bình yên trở lại

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải), Tổng Giám đốc CEP trò chuyện với CN, NLĐ nghèo vay vốn từ CEP. Người bên trái là chị Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải), Tổng Giám đốc CEP trò chuyện với CN, NLĐ nghèo vay vốn từ CEP. Người bên trái là chị Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải), Tổng Giám đốc CEP trò chuyện với CN, NLĐ nghèo vay vốn từ CEP. Người bên trái là chị Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Nam Dương
Lên top