Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra khai thác cát sỏi trái phép

Các thuyền ngang nhiên hút cát trái phép từ sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
Các thuyền ngang nhiên hút cát trái phép từ sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
Các thuyền ngang nhiên hút cát trái phép từ sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top