Xử lý tàu chìm trên vịnh Quy Nhơn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải an toàn 100% về con người và môi trường