Xử lý tận gốc vi phạm bản quyền trên các nền tảng xuyên biên giới: Chặn nguồn thu từ quảng cáo nội dung vi phạm

Facebook, Google không được đặt quảng cáo trên nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh: AFP
Facebook, Google không được đặt quảng cáo trên nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh: AFP
Facebook, Google không được đặt quảng cáo trên nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh: AFP
Lên top