Xử lý tài xế điều khiển xe quá tải bỏ chạy bất chấp CSGT đứng chặn đầu

Bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đứng chặn đầu lái xe vẫn tiếp tục cho xe chạy. Ảnh: cắt từ clip
Bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đứng chặn đầu lái xe vẫn tiếp tục cho xe chạy. Ảnh: cắt từ clip
Bất chấp việc một chiến sĩ CSGT đứng chặn đầu lái xe vẫn tiếp tục cho xe chạy. Ảnh: cắt từ clip
Lên top