Xử lý san gạt, cải tạo mặt bằng không đúng quy định: Lâm Đồng than khó do vướng luật và từ ngữ

Hoạt động san gạt, cải tạo địa hình tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Hoạt động san gạt, cải tạo địa hình tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Hoạt động san gạt, cải tạo địa hình tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Lên top